Databeskyttelse

Databeskyttelse

 

Kundeoplysningspligt iht. art. 13 GDPR

 

Behandling af oplysninger på Facebook-fansiden

 

Databeskyttelse

 

Generelle databeskyttelsesbestemmelser

I det følgende informerer vi om indsamling af personoplysninger ved brugen af vores websted. Personoplysninger er alle oplysninger, som henviser til dig personligt som f.eks. navn, adresse, e-mail-adresser og brugeradfærd. Vi har truffet omfattende tekniske og driftsmæssige beskyttelsesforanstaltninger for at beskytte dine oplysninger mod tilfældig eller forsætlig manipulation, tab, tilintetgørelse samt tilgang fra uautoriserede personer. Vores sikkerhedsprocesser kontrolleres regelmæssigt og tilpasses den teknologiske udvikling.

 

1 Ansvarlig for databehandlingen

Den dataansvarlige iht. art. 4, stk. 7 i EU’s generelle forordning om databeskyttelse (databeskyttelsesforordningen) er Framily GmbH, datenschutz@framily.de, Eppendorfer Baum 23, D- 20249 Hamburg (se vores impressum).

 

2 Muligheder for at kontakte databeskyttelsesrådgiver

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på datenschutz@framily.de eller vores postadresse med tilføjelsen “der Datenschutzbeauftragte” (databeskyttelsesrådgiveren).

 

3 Dine rettigheder

Over for os har du følgende rettigheder med hensyn til dine personoplysninger:

 

3.1 Generelle rettigheder

Du har ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse mod behandling og til dataportabilitet. I det omfang behandlingen er baseret på dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage med virkning for fremtiden.

 

3.2 Rettigheder ved databehandling i henhold til legitim interesse

Iht. databeskyttelsesforordningens art. 21, stk. 1 har du til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, som sker iht. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e (databehandling af hensyn til samfundets interesse) eller iht. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (databehandling for at forfølge en legitim interesse). Dette gælder også for profilering, der bygger på denne bestemmelse. I tilfælde af indsigelse vil vi ophøre med at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

 

3.3 Rettigheder ved direkte markedsføring

Hvis dine personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du iht. databeskyttelsesforordningens art. 21, stk. 2 til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til sådan markedsføring. Dette gælder også for profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring.

 

Såfremt du gør indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføring, vil vi ikke længere behandle dine personoplysninger til dette formål.

 

3.4 Ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed

Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet vedrørende vores behandling af dine personoplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

4 Indsamling af personoplysninger ved besøg på vores websted

Ved udelukkende informatorisk brug af webstedet, dvs. at du ikke registrerer dig eller på anden vis sender os informationer, indsamler vi kun de personoplysninger, som din browser overfører til vores server. Hvis du gerne vil se vores websted, indsamler vi nedenstående oplysninger, som er teknisk nødvendige for os, for at vi kan vise dig vores websted og gøre det på en stabil og sikker måde. Retsgrundlaget herfor er art. 6, stk. 1, litra f i databeskyttelsesforordningen:

IP-adresse, dato og klokkeslæt for dit besøg på siden, tidszoneforskel i forhold til Greenwich Mean Time (GMT), besøgets indhold (konkret side), tilgangsstatus/HTTP-statuskode, overført datamængde, det websted du besøger os fra, browser, operativsystem og dennes brugerflade, browserens sprog og version.

 

5 Brug af produkt-konfigurationsmuligheder og køb

På vores websted har du mulighed for ved hjælp af vores konfigurator at gøre produkter (f.eks. bøger og kalendere) personlige ud fra dine egne ønsker og ved at indtaste dine personoplysninger. I forbindelse med at produktet gøres personligt, vil der alt efter produkt blandt andet blive indsamlet følgende oplysninger: Barnets navn, barnets alder, adresse, fødselsdato, forældrenes navn, foto af barnet eller pårørende, personlige præferencer (f.eks. tøj). Disse oplysninger bruger vi udelukkende til at fremstille de produkter, du har konfigureret. Hvis du køber et af de produkter, du har konfigureret, via vores websted, gemmes dine oplysninger hos os i henhold til de efter lovgivningen gældende opbevaringsfrister. Hvis du ikke køber de produkter, du har konfigureret, inden for 30 dage via vores websted, sletter vi de oplysninger, du har afgivet i den forbindelse.
Retsgrundlaget er art. 6, stk. 1, litra b i databeskyttelsesforordningen.

 

6 Kontakt via e-mail eller kontaktformular

Hvis du kontakter os via e-mail eller en kontaktformular, gemmer vi de oplysninger (din e-mailadresse, evt. dit navn og telefonnummer), du har angivet, så vi kan svare på dine spørgsmål. Retsgrundlaget i denne forbindelse er art. 6, stk. 1, litra f i databeskyttelsesforordningen. I det omfang vi anmoder om indtastning af oplysninger, som ikke er nødvendige for at kunne tage kontakt, mærker vi altid disse som værende frivillige oplysninger. Disse oplysninger bruger vi til at konkretisere din forespørgsel og forbedre behandlingen af dit ærinde. Du angiver disse oplysninger udtrykkeligt frivillig og med dit samtykke iht. art. 6, stk. 1, litra a i databeskyttelsesorordningen. I det omfang det her drejer sig om oplysninger vedrørende kommunikationskanaler (eksempelvis e-mailadresse, telefonnummer), giver du også dit samtykke til, at vi i givet fald også kontakter dig via denne kommunikationskanal for at svare på dit ærinde. Dette samtykke kan du naturligvis når som helst trække tilbage.

De oplysninger, der fremkommer i den forbindelse, sletter vi, når det ikke længere er nødvendigt at opbevare disse, eller vi begrænser behandlingen, såfremt der foreligger lovpligtige opbevaringspligter.

 

7 Zendesk

Vi bruger Zendesk-tjenesten fra Zendesk, Inc., 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, USA til at organisere vores kundeserviceafdeling. Der oprettes via denne service, en kundebillet, som vi og du, som registreret bruger af vores produkter, til enhver tid kan bruge til at rekapitulere status for din anmodning (og vi kan iværksætte yderligere trin, hvis det er nødvendigt). Retsgrundlaget for den tilknyttede behandling af personoplysninger er beskyttelsen af ​​vores legitime interesse i at yde hurtig og effektiv support til brugerne af vores produkter (Art. 6 Para. 1 lit. f (General Data Protection Regulation (GDPR)), og om nødvendigt Art. 6 Para. 1 lit b (General Data Protection Regulation (GDPR)), hvis din anmodning sigter mod indgåelse af en kontrakt, eller behandlingen er nødvendig, for at opfylde et kontraktforhold mellem os.

Vi har indgået en databehandleraftale med Zendesk. Ikke desto mindre kan data overføres eller opbevares af Zendesk i et såkaldt ”tredjeland”. Til dette formål har vi aftalt standardkontraktklausuler med Zendesk. Derudover har Zendesk retningslinjer for databeskyttelse, der gælder for hele virksomheden og er godkendt af den irske tilsynsmyndighed, de såkaldte Binding Corporate Rules (BCR), som er tilgængelige her

For mere information om privatliv hos Zendesk, besøg venligst: https://www.zendesk.co.uk/company/privacy-and-data-protection/

 

8 Nyhedsbrev

8.1 Generelle oplysninger

Med dit samtykke iht. art. 6, stk. 1, litra a i databeskyttelsesforordningen kan du abonnere på vores nyhedsbrev, hvor vi informerer dig om vores aktuelle tilbud.

Til tilmeldingen til vores nyhedsbrev bruger vi den såkaldte double-opt-in-metode. Det betyder, at vi efter din tilmelding sender en e-mail til den e-mailadresse, du har oplyst, hvor vi beder dig om at bekræfte, at du ønsker at få tilsendt nyhedsbrevet.

Derudover gemmer vi også tidspunktet for tilmelding og bekræftelse. Formålet med metoden er at kunne dokumentere din tilmelding og i givet fald kunne opklare et muligt misbrug af dine personlige oplysninger.

Den eneste obligatoriske oplysning til forsendelse af nyhedsbrevet er din e-mailadresse. Efter din bekræftelse gemmer vi din e-mailadresse med det formål at kunne sende nyhedsbrevet til dig. Retsgrundlaget er art. 6, stk. 1, litra a i databeskyttelsesforordningen.

 

Du har desuden mulighed for at give dit samtykke til også at abonnere på nyhedsbreve fra nedenstående virksomheder, som er forbundet med os:

• Tiger Media Deutschland GmbH

• StoryDOCKS GmbH

 

Du kan når som helt trække dit samtykke til modtagelse af nyhedsbrevet tilbage og afmelde nyhedsbrevet. Du kan trække dit samtykke tilbage ved at klikke på det link, du finder i hver nyhedsbrevs-mail eller ved henvendelse til den ovenfor nævnte databeskyttelsesrådgiver.

 

8.2 Nyhedsbrev og sporing

Vi gør opmærksom på, at vi ved udsendelse af nyhedsbrevet analyserer din brugeradfærd. Til denne analyse indeholder de sendte e-mails såkaldte web-beacons eller sporingspixel, som er gemt på vores websted. Til analysen forbinder vi de nævnte oplysninger og web-beacons med din e-mailadresse og en individuel ID. Også de links, der er i nyhedsbrevet, får denne ID.

Ved hjælp af de oplysninger, vi således har indsamlet, opretter vi en brugerprofil, så vi kan tilpasse nyhedsbrevet til dine individuelle interesser. Her registrerer vi, hvornår du læser vores nyhedsbreve, hvilke links i nyhedsbrevene du klikker på, og udleder dine personlige interesser ud fra dette.

Oplysningerne gemmes, så længe du abonnerer på nyhedsbrevet. Du kan når som helst gøre indsigelse mod sporing ved at afmelde vores nyhedsbrev ved at klikke på det afmeldingslink, der er til rådighed i alle e-mails.

En sådan sporing er heller ikke mulig, hvis du i dit e-mailprogram som standard har deaktiveret visningen af billeder. I så fald får du ikke vist nyhedsbrevet i sin fulde form og kan muligvis ikke bruge alle funktioner. Hvis du får billederne vist manuelt, udføres ovennævnte sporing.

 

9 Registrering og brug af portalen

Du har mulighed for at blive registreret hos os og oprette en kundekonto. Til registreringen indsamler og gemmer vi følgende oplysninger om dig:

• Tiltaleform

• Titel

• Fornavn

• Efternavn

• E-mail (brugernavn)

• Adgangskode

• Adresse

 

Angivelsen af ovennævnte oplysninger er obligatorisk. Alle andre oplysninger kan du give frivilligt ved at bruge vores portal.

 

Når du er registreret, modtager du en personlig adgang, som er beskyttet med adgangskode, hvorefter du kan se og redigere dine gemte oplysninger. Registreringen er frivillig, men kan være en forudsætning for at kunne bruge vores tjenester.

 

Når du bruger vores portal, gemmer vi de af dine oplysninger, der kræves til opfyldelse af kontrakten, evt. også oplysninger vedrørende betalingsmåde, indtil du endegyldigt sletter din adgang. Derudover gemmer vi de oplysninger, du har givet frivilligt, i den periode du bruger portalen, i det omfang du ikke sletter oplysningerne inden. Du kan administrere og ændre alle oplysninger i det beskyttede kundeområde. Retsgrundlaget er art. 6, stk. 1, litra a, b og f i databeskyttelsesforordningen.

 

10 Online-bestillinger - shop

Når du gennemfører en online-bestilling på vores websted, indsamler vi forskellige oplysninger, der er nødvendige for at kunne indgå kontrakten. Retsgrundlaget er indgåelsen og opfyldelsen af en kontrakt iht. art. 6, stk. 1, litra b i databeskyttelsesforordningen. Oplysningerne gemmes i kontraktens varighedstid og i henhold til lovmæssige forpligtelser. Til betalingsafvikling bruger vi forskellige betalingstjenester, som altid er entydigt identificeret, og som modtager dine indtastninger direkte og dermed er modtager af dine personoplysninger, som indsamles i forbindelse med betalingsprocessen. Retsgrundlaget for inddragelse af betalingstjenester er kontraktopfyldelsen iht. art. 6, stk. 1, litra b i databeskyttelsesforordningen. Personoplysningerne gemmes til betalingsformål i den tid, det tager at gennemføre betalingen.

 

11 Deltagelse i konkurrencer

Hvis du deltager i konkurrencer, indsamler vi oplysninger, der er nødvendige for at kunne gennemføre konkurrencen. Det er i reglen et individuelt bidrag til konkurrencen (f.eks. en kommentar eller et foto) samt navn og kontaktoplysninger. Det er muligt, at vi giver dine oplysninger videre til vores konkurrencepartnere eksempelvis for at kunne sende gevinsten til dig. Behandlingen og videregivelsen af oplysninger kan variere alt efter konkurrence og er derfor mere konkret beskrevet i de enkelte betingelser for deltagelse. Deltagelse i konkurrencen og den dermed forbundne indsamling af oplysninger er naturligvis frivillig. Retsgrundlaget for behandlingen af oplysningerne er dit samtykke iht. art. 6, stk. 1, litra a i databeskyttelsesforordningen. Dine oplysninger slettes, når konkurrencen er afsluttet.

 

12 Ansøgninger

Du kan sende jobansøgninger til vores virksomhed elektronisk, især via e-mail. Vi vil naturligvis kun bruge dine oplysninger til behandling af din ansøgning og ikke give dem videre til tredjepart. Vær opmærksom på, at e-mails, der ikke sendes krypteret, ikke er beskyttet mod tilgang.

Hvis du ansøger om en bestemt stilling og denne allerede er besat, eller vi mener, at du også er egnet eller er endnu bedre egnet til en anden stilling, vil vi gerne give din ansøgning videre internt i vores virksomhed. Vi vil gerne bede dig om at fortælle os, hvis du ikke ønsker, at vi giver din ansøgning videre. Vi giver kun din ansøgning videre til andre virksomheder inden for vores virksomhedsgruppe, såfremt du har givet os dit samtykke hertil.

Dine personoplysninger slettes direkte efter afslutning af ansøgningsproceduren eller efter maksimalt 6 måneder, såfremt du ikke har givet os dit udtrykkelige samtykke til længere tids opbevaring af dine oplysninger, eller vi indgår en arbejdskontrakt. Retsgrundlaget er art. 6, stk. 1, litra a, b og f i databeskyttelsesforordningen samt § 5 i databeskyttelsesloven.

 

13 Cookies

Cookies er oplysninger, der gemmes på din computer af et websted, som du besøger, og som giver webstedet mulighed for at genkende din browser. Cookies overfører oplysninger til det sted, der bruger cookien. Cookies kan gemme forskellige oplysninger, f.eks. dit foretrukne sprog, varigheden af dit besøg på vores websted, eller hvad du har indtastet på webstedet. På denne måde undgås f.eks., at du skal indtaste de nødvendige oplysninger i formularer, hver gang du besøger webstedet. Oplysninger, der er gemt i cookies, kan også bruges til at identificere præferencer og tilpasse indhold i overensstemmelse med interesseområder.Der findes forskellige typer af cookies. Session-cookies er oplysninger, der kun midlertidigt bliver gemt i hukommelsen og bliver slettet, når du lukker browseren. Vedvarende eller permanente cookies slettes automatisk efter et forudbestemt tidsrum, som kan variere afhængigt af cookien. Oplysningerne kan også gemmes i tekstfiler på din computer med denne type af cookies. Du kan dog også når som helst slette disse cookies via dine browserindstillinger.

Førstegangscookies sættes af det websted, du besøger på et givet tidspunkt. Kun dette websted må læse oplysninger fra disse cookies. Tredjepartscookies placeres af organisationer, der ikke er operatører af det websted, du besøger. Disse cookies bruges f.eks. af marketingfirmaer.

Retsgrundlaget for eventuel behandling af personoplysninger ved hjælp af cookies og deres opbevaringstid kan variere. Hvis du har givet os dit samtykke, er retsgrundlaget art. 6, stk. 1, litra a i databeskyttelsesforordningen. Hvis databehandlingen sker på grundlag af interesseafvejning i forhold til vores legitime interesser, er retsgrundlaget art. 6, stk. 1 litra f i databeskyttelsesforordningen. Det angivne formål svarer i så fald til vores legitime interesse.

Vi bruger cookies til at sikre, at webstedet fungerer korrekt, til at levere grundlæggende funktionaliteter, til at måle rækkevidden samt til at skræddersy vores tjenester til foretrukne interesseområder.

Du kan til enhver tid slette cookies, der allerede er gemt på din slutenhed. Hvis du vil forhindre cookies i at blive gemt på din enhed, kan du gøre det via din internetbrowsers indstillinger. Du kan finde en vejledning for gængse browsere her: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Google Chrome mobile, Microsoft Edge Browser, Safari, Safari mobile. Alternativt kan du også installere såkaldte reklameblokkere. Bemærk, at enkelte af funktionerne på vores websted muligvis ikke fungerer, hvis du har deaktiveret brugen af cookies.

Når du besøger vores hjemmeside, bliver alle brugere af vores websted informeret om vores brug af cookies ved hjælp af et informationsbanner og henvist til disse henvisninger til databeskyttelse. I den forbindelse bliver du som bruger også bedt om at give dit samtykke til brugen af visse cookies, som er særligt relevante for personalisering af tjenester og for markedsføringstiltag. Når du har givet dit samtykke, kan du til enhver tid trække det tilbage med virkning for fremtiden, ved at du åbner administration af cookies via følgende link og fjerner markeringen bag den behandling, du har givet dit samtykke til.

 

14 Google Analytics

Hvis du har givet dit samtykke til det, bruges på dette websted Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google LLC. Det ansvarlige organ for brugere i EU/EØS og Schweiz er Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (“Google”).
Brugen omfatter driftstilstanden Universal Analytics. Driftstilstanden gør det muligt at tildele oplysninger, sessioner og interaktioner til et pseudonymt bruger-id på tværs af flere enheder og dermed analysere en brugers aktiviteter på tværs af enheder.

Google Analytics bruger cookies, der gør det muligt at analysere, hvordan du bruger vores websider. De oplysninger, der ved hjælp af cookies indsamles om din brug af dette websted, overføres som regel til en Google-server i USA og opbevares på denne server.

Vi bruger Google-signaler. Dermed indsamles i Google Analytics yderligere oplysninger om brugere, som har aktiveret annoncetilpasning (interesser og demografiske data), og annoncer kan leveres til disse brugere i remarketingkampagner på tværs af enheder.

Vi bruger funktionen “anonymizeIP” (såkaldt IP-maskering): På grund af aktivering af IP-anonymisering på dette websted, forkortes din IP-adresse af Google i den Europæiske Unions (EU’s) medlemsstater eller i andre kontraherende stater i aftalen om det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Kun i undtagelsestilfælde overføres hele IP-adressen til en af Googles servere i USA og forkortes der. Den IP-adresse, som din browser i forbindelse med Google Analytics har overført, sammenflettes ikke med andre data fra Google.
Under dit besøg på webstedet indsamles der bl.a. følgende oplysninger:

•     de sider, du har besøgt, din “kliksti”
•     opnåelse af “mål for websted” (konverteringer, f.eks. tilmeldinger til nyhedsbreve, downloads, køb)
•     din brugeradfærd (f.eks. klik, opholdstid, afvisningsprocent)
•    din omtrentlige position (område)
•    din IP-adresse (i forkortet form)
•    tekniske oplysninger om din browser og de slutenheder, du bruger (f.eks. sprogindstilling, skærmopløsning)
•    din internetudbyder
•    henviserens URL (via hvilket website/reklamemateriale du er kommet til dette websted)

Google bruger disse oplysninger på vegne af operatøren af dette website til at analysere din brug af websitet under pseudonym og til at udarbejde rapporter om aktiviteterne på websitet. De rapporter, der leveres af Google Analytics, bruges til at analysere vores websteds effektivitet og succesen af vores marketingkampagner.

Modtageren af oplysningerne er Google Ireland Limited som databehandler. Til dette formål har vi indgået en databehandlingsaftale med Google. Google LLC med hovedsæde i Californien, USA og eventuelt amerikanske myndigheder, kan få adgang til de oplysninger, der opbevares af Google. Overførsel af oplysningerne til USA kan ikke udelukkes.

De oplysninger, vi har sendt og tilknyttet til cookies, slettes automatisk efter 14 måneder. Oplysninger, hvis opbevaringsperiode er udløbet, slettes automatisk en gang om måneden. Du kan også undgå, at der gemmes cookies, ved hjælp af den relevante indstilling i din browsersoftware. Men hvis du har konfigureret din browser til at afvise alle cookies, kan funktionaliteten på dette og andre websteder være begrænset.
Derudover kan du forhindre Google i at indsamle og behandle de oplysninger, der er genereret af cookien, og oplysningerne i forbindelse med din brug af webstedet (herunder din IP-adresse, ved at
a. du ikke giver samtykke til at placere cookien
b. du downloader og installerer browsertilføjelsesprogrammet til deaktivering af Google Analytics HER.

Retsgrundlaget for denne databehandling er dit samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, litra a i databeskyttelsesforordningen. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage med virkning for fremtiden ved at åbne cookie-indstillingerne [INDSÆT LINK TIL INDSTILLINGER FOR SAMTYKKE-VÆRKTØJ HER] og ændre dit valg der.
Nærmere oplysninger om brugsbetingelserne for Google Analytics og databeskyttelse for Google findes på https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ og på https://policies.google.com/?hl=de.

 

15 Onlinetilstedeværelse hos Facebook, Instagram, Youtube og Pinterest

Vi er til stede hos de nævnte sociale netværk og platforme for at kunne kommunikere med de her registrerede og aktive kunder, interessenter og brugere og kunne informere dem om vores tilbud og ydelser.

 

Brugernes oplysninger behandles af de sociale netværk og platforme, som regel til markedsforsknings- og reklameformål. På den måde kan udbyderne udarbejde brugerprofiler ud fra din brugeradfærd og de heraf resulterende interesser. Brugerprofilerne kan derefter anvendes til at aktivere reklameannoncer inden for og uden for platformene, som passer til dine formodede interesser. Til disse formål gemmes i reglen cookies på brugerens computere, hvor brugeradfærden og interesserne gemmes. Derudover kan der i brugerprofilerne også gemmes data uafhængigt af de anvendte enheder (især hvis du som bruger er medlem af de pågældende platforme og er logget ind på dem). Du kan når som helst slette gemte cookies ved hjælp af browserindstillingerne.

Behandlingen af personoplysningerne sker på grundlag af vores legitime interesse i en effektiv information og tidssvarende kommunikation med brugerne iht. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra f. Hvis de enkelte udbydere anmoder brugerne om et samtykke til databehandling (dvs. du giver dit samtykke f.eks. ved tilmelding/registrering ved at sætte kryds i et afkrydsningsfelt eller bekræfte ved at trykke på en knap), er retsgrundlaget for behandlingen art. 6, stk. 1, litra a, jf. art. 7 i databeskyttelsesforordningen.

Ved brug af sociale netværk og platforme kan dine oplysninger behandles uden for den Europæiske Union (EU) eller uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). I disse lande hersker der principielt ingen databeskyttelsesstandard, der er sammenlignelig med EU/EØS. Herved kan der opstå risici, især også da det kan være vanskeligere at håndhæve dine rettigheder (f.eks. retten til oplysning, berigtigelse og sletning).

For en detaljeret visning af de enkelte behandlinger og mulighederne for at gøre indsigelse (opt-out), såfremt du ikke er indforstået med databehandlingen, henviser vi til nedenstående link til angivelserne fra de udbydere af sociale netværk og platforme, vi benytter os af. Også i tilfælde af, at du ønsker yderligere oplysninger, eller du ønsker at gøre brugerrettigheder gældende, gøres dette mest effektivt direkte hos udbyderne. Det er kun udbyderne, som kan tilgå brugeroplysningerne, og som direkte kan træffe de passende foranstaltninger samt give de ønskede oplysninger. Skulle du alligevel have brug for hjælp, er du velkommen til at henvende dig til os.

•    Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) – databeskyttelseserklæring, opt-out og http://www.youronlinechoices.com, privacy shield

•    Google/ YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – databeskyttelseserklæring, opt-out, privacy shield

•    Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) – databeskyttelseserklæring/opt-out

•    Pinterest (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA) – databeskyttelseserklæring/opt-out

 

16 Trustpilot

Du har nu mulighed for at anmelde Framily på tjenesten "Trustpilot" fra Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 5, 1112 København K, Danmark ("Trustpilot"). Ved dette formål kan Framily kontakte dig på e-mail, for at bede dig om at vurdere tjenester eller produkter, for at modtage din feedback og forbedre vores service og produkter. Du behøver selvfølgelig ikke at indsende en anmeldelse. Vi anvender Trustpilot A/S til at indsamle feedback, hvilket betyder, at vi videregiver dit navn, din e-mail og dit referencenummer til Trustpilot ved dette formål. Framily kan anvende din feedback til andre dokumenter eller reklamemateriale til promovering eller reklamation.

 

Hvis du vil undgå behandling af dine data, burde du ikke deltage i en anmeldelse. Behandlingen af dine data vil bruges til at forbedre vores produkter og tjenester og skal ses som legitime interesser. Hvis du klikker på linket for at indsende din anmeldelse, så accepterer du vores regler for databeskyttelse og de generelle vilkår og betingelser for Trustpilot. Når du deltager i dette feedback-system, vil din anmeldelse blive offentlig på vores hjemmeside og på Trustpilot. Dine data vil ikke blive delt til en tredjepart.

 

Vi har indgået en kontrakt med Trustpilot, for behandlingen af disse ordredata og for at sikre, at den overholder de europæiske standarder for juridisk databehandling (DPA). Retsgrundlaget Art. 6 Abs. 1 Bst. f GDPR, er baseret på vores legitime interesse i at forbedre vores tjenester løbende. Hvis du vil lære mere om, hvordan Trustpilot behandler dine data, kan du læse fortrolighedspolitikken her. Du kan når som helst gøre indsigelse mod behandling af disse data.

 

17 Overførsel af data

En overførsel af dine data til tredjemand finder principielt ikke sted, medmindre vi lovmæssigt er forpligtet til det, eller videresendelse af data er nødvendig for at kunne gennemføre kontraktforholdet, eller hvis du forinden udtrykkeligt og på skrift har givet dit samtykke til videresendelse af dine oplysninger.

Eksterne serviceudbydere og partnervirksomheder som f.eks. online-betalingsudbydere eller den forsendelsesvirksomhed, der leverer varerne, får kun dine oplysninger i det omfang det er nødvendigt for at gennemføre din bestilling. I disse tilfælde er omfanget af overførte oplysninger dog begrænset til det nødvendige minimum. I det omfang vores serviceudbydere kommer i berøring med dine personoplysninger, sikrer vi inden for rammerne af ordrebehandlingen iht. art. 28 i databeskyttelsesforordningen, at disse ligeledes overholder forskrifterne i databeskyttelseslovgivningen. Se også udbydernes databeskyttelsesoplysninger. Det er den enkelte serviceudbyder, der er ansvarlig for eksterne tjenesters indhold, hvor vi inden for rimelighedens grænser kontrollerer tjenesterne med henblik på overholdelse af gældende lovkrav.

Vi lægger vægt på, at dine oplysninger behandles inden for EU/EØS. Det kan dog ske, at vi benytter serviceudbydere, som behandler oplysninger uden for EU/EØS. I så fald sikrer vi, at der inden overførslen af dine personoplysninger etableres et passende databeskyttelsesniveau hos modtageren. Det betyder, at der via EU's standarddatabeskyttelsesklausuler eller en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, opnås et niveau, der kan sammenlignes med standarderne inden for EU.

 

 18 Datasikkerhed

Vi har truffet omfattende tekniske og driftsmæssige beskyttelsesforanstaltninger for at beskytte dine oplysninger mod tilfældig eller forsætlig manipulation, tab, tilintetgørelse samt tilgang fra uautoriserede personer. Vores sikkerhedsprocesser kontrolleres regelmæssigt og tilpasses den teknologiske udvikling.

 

 

Kundeoplysningspligt iht. art. 13 GDPR

 

Oplysning om indsamling og behandling af dine personoplysninger

Omhu og gennemsigtighed er grundlaget for et tillidsfuldt samarbejde med vores kunder. Derfor informerer vi dig om, hvordan vi behandler dine oplysninger, og hvordan du kan varetage de rettigheder, du har i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse. Hvilke personoplysninger vi behandler og til hvilket formål, afhænger af det enkelte kontraktforhold.

 

1. Hvem er ansvarlig for databehandlingen?

 

Ansvarlig er:

 

Framily GmbH

Eppendorfer Baum 23

20249 Hamburg

 

2. Hvordan kan du kontakte databeskyttelsesrådgivere?

 

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på:

 

Felix Hudy

c/o intersoft consulting services AG

Beim Strohhause 17

D-20097 Hamburg

datenschutz@framily.de

 

3. Hvilke af dine personoplysninger gør vi brug af?

Vi behandler dine personoplysninger, hvis du har en forespørgsel, får os til at udarbejde et tilbud eller indgår en kontrakt med os. Derudover behandler vi dine personoplysninger bl.a. for at opfylde lovmæssige pligter, varetage en legitim interesse eller som følge af dit samtykke.

 

Alt efter retsgrundlag drejer det sig om følgende kategorier af personoplysninger:

• Fornavn, efternavn

• Adresse

• Kommunikationsoplysninger (telefon, e-mailadresse)

• Faktureringsoplysninger/omsætningsoplysninger

• Betalingsoplysninger/kontooplysninger

• Account-informationer, især registreringer og logins

• Videooptagelser eller fotos

 

4. Hvilke kilder stammer oplysningerne fra?

Vi behandler personoplysninger, som vi modtager fra vores kunder, serviceudbydere og leverandører.

 

5. Til hvilke formål behandler vi dine oplysninger og på hvilket retsgrundlag?

Ved behandlingen af dine personoplysninger overholder vi især den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) og ”Bundesdatenschutzgesetz” (den tyske databeskyttelseslov) samt alle øvrige afgørende love.

 

5.1. På baggrund af dit samtykke (art. 6, stk.1 a i GDPR)

Hvis du over for os har givet dit frivillige samtykke til indsamling, behandling eller overførsel af bestemte personoplysninger, udgør dette samtykke retsgrundlaget for behandlingen af disse oplysninger.

 

I følgende tilfælde behandler vi dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke:

 

• Forsendelse af et e-mail-nyhedsbrev

• Markedsundersøgelse (f.eks. kundetilfredshedsundersøgelser)

• Markedsføring og reklame - oprettelse af kundeprofiler

• Offentliggørelse af kundereference

 

5.2. Til opfyldelse af en kontrakt (art. 6, stk. 1 b i GDPR)

Framily indsamler, behandler og anvender dine personoplysninger til at begrunde, gennemføre, ændre eller afslutte licensaftalen, der er indgået mellem Framily og dig, til behandling af bestillinger, til brugen af webstedet samt til behovsorienteret indholdsmæssig udformning af tilbuddet. Framily fremstiller personlige bøger (”vare”) til kunden på grundlag af digitale forlæg i filformaterne JPG, PNG, som kunden uploader til Framily ved hjælp af bogkonfiguratoren på framily.dk. Kunden kan på framily.dk vælge den vare, der skal konfigureres, og gøre den personlig ved hjælp af bestemte parametre (f.eks. navn, hovedfigurens udseende eller en dedikation).

 

 

 

Inden for dette kontraktforhold behandler vi dine oplysninger især til gennemførelse af følgende aktiviteter:

 

Kontraktrelateret kontakt, kontrakthåndtering, løbende kundeservice, servicecenter, varetagelse af krav til garantien, inkassovirksomhed, håndtering af kontraktafslutning.

 

Du kan finde yderligere oplysninger om formålet med databehandlingen i kontraktdokumenterne samt i de generelle forretningsbetingelser.

 

5.3. Til overholdelse af en retlig forpligtelse (art. 6, stk. 1 c i GDPR) eller udførelse af en opgave i samfundets interesse (art. 6, stk. 1 e i GDPR)

Som virksomhed er vi underlagt forskellige retlige forpligtelser. For at kunne opfylde disse forpligtelser kan en behandling af personoplysninger være nødvendig.

 

• Kontrol- og anmeldelsespligt

• Kreditværdigheds-, alders- og identitetskontrol

• Forebyggelse/afværgelse af kriminelle handlinger

 

5.4. På grund af en legitim interesse (art. 6, stk. 1 f i GDPR)

I visse tilfælde behandler vi dine oplysninger for at varetage vores eller tredjemands legitime interesse.

 

• Direkte markedsføring eller markedsundersøgelser og meningsmålinger

• Konsultation og dataudveksling med oplysningsbureauer

• Til undersøgelse af kreditværdigheds- eller tabsrisiko

• Sikring af it-sikkerhed og it-drift

 

6. Hvem sender vi dine oplysninger videre til?

For at opfylde vores kontraktlige og lovmæssige forpligtelser fremlægges dine personoplysninger for forskellige offentlige eller interne instanser samt eksterne serviceudbydere.

 

Eksterne serviceudbydere:

• It-serviceudbydere (f.eks. vedligeholdelsesudbyder og hosting-udbyder)

• Serviceudbyder for destruktion af dokumenter og data

• Tryktjenester

• Betalingstjenester

• Rådgivning og consulting

• Udbydere for salg og markedsføring

• Oplysningsbureauer

• Kontraktforhandlere

• Serviceudbydere for telefon- og mailsupport (call-center)

• Webhosting-serviceudbydere

• Lettershops

• Revisorer

 

Offentlige instanser:

Derudover kan vi være forpligtet til at videregive dine personoplysninger til andre modtagere som f.eks. myndigheder for at opfylde lovfastsatte underretningspligter.

• Skattemyndigheder

• Toldmyndigheder

• Socialsikringsinstitutioner

 

Hvis du har andre spørgsmål til de enkelte modtagere, kan du kontakte os på: service@framily.dk.

 

7. Sendes dine oplysninger til lande uden for den Europæiske Union (såkaldte tredjelande)?

Lande uden for den Europæiske Union (og Det Europæiske Samarbejdsområde ”EØS”) håndterer beskyttelsen af personoplysninger anderledes end landene inden for den Europæiske Union. Til behandling af dine oplysninger benytter vi også serviceudbydere, som befinder sig uden for den Europæiske Union. Der findes aktuelt ingen beslutning fra EU-Kommissionens side om, at disse tredjelande generelt har et rimeligt beskyttelsesniveau.

 

Vi har derfor truffet særlige foranstaltninger for at sikre, at dine oplysninger behandles lige så sikkert i tredjelandene som inden for den Europæiske Union. Med serviceudbyderne i tredjelandene indgår vi de standardbestemmelser om databeskyttelse, som er stillet til rådighed af EU-Kommissionen. Disse bestemmelser fastsætter egnede garantier for beskyttelsen af dine oplysninger i tredjelandet.

 

Vores serviceudbydere i USA er derudover certificeret iht. EU-US Privacy Shield-ordningen.

Hvis du ønsker at få indsigt i de eksisterende garantier, kan du kontakte os på service@framily.dk.

 

8. Hvor længe gemmes mine oplysninger?

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde vores lovpligtige og kontraktmæssige forpligtelser.

 

Skulle lagringen af oplysningerne ikke længere være nødvendige for at opfylde kontraktmæssige eller lovpligtige forpligtelser, slettes dine oplysninger, medmindre den videre behandling af dine oplysninger er nødvendig til følgende formål:

 

• Opfyldelse af handels- og skatteretlige opbevaringspligter. Her kan nævnes opbevaringsfrister i ”Handelsgesetzbuch” (den tyske handelslovbog) eller ”Abgabenordnung” (den tyske skatte- og afgiftslov). (…)

• Bevarelse af bevismateriale inden for rammerne af de lovpligtige forældelsesforskrifter. Iht. forældelsesforskrifterne i ”Bürgerliches Gesetzbuch” (lovbog for tysk civillovgivning) kan disse forældelsesfrister i nogle tilfælde være op til 30 år, den almindelige forældelsesfrist er tre år.

 

9. Hvilke rettigheder har du i forbindelse med behandlingen af dine oplysninger?

Alle registrerede har ret til indsigt iht. art. 15 GDPR, ret til berigtigelse iht. art. 16 GDPR, ret til sletning iht. art. 17 GDPR, ret til begrænsning af behandling iht. art.18 GDPR, ret til indsigelse iht. art. 21 GDPR samt ret til dataportabilitet iht. art. 20 GDPR. Ved retten til indsigt og retten til sletning gælder begrænsningerne iht. §§ 34 og 35 ”Bundesdatenschutzgesetz” (den tyske databeskyttelseslov).

 

9.1. Ret til indsigelse

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod brugen af dine oplysninger til reklameformål, uden at der derved opstår andre fremsendelsesomkostninger end basistaksten.

 

Hvilken ret har du i tilfælde af behandling af dine oplysninger som følge af en legitim eller samfundsmæssig interesse?

 

Iht. art. 21, stk.1 i GDPR har du til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, som sker iht. art. 6, stk.1, e i GDPR (databehandling af hensyn til samfundets interesse) eller iht. artikel 6, stk.1, litra f i GDPR (databehandling for at varetage en legitim interesse). Dette gælder også for profilering, der bygger på denne bestemmelse.

 

I tilfælde af indsigelse, vil vi ophøre med at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

 

Hvilken ret har du i tilfælde af behandling af dine oplysninger til brug i direkte markedsføring?

 

Hvis dine personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du iht. art. 21, stk. 2 i GDPR til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til sådanne reklameformål. Dette gælder også for profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring.

 

Såfremt du gør indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføring, vil vi ikke længere behandle dine personoplysninger til dette formål.

 

9.2. Tilbagetrækning af samtykke

Du kan til enhver tid trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage. Vær opmærksom på, at tilbagetrækningen kun gælder for fremtiden.

 

9.3. Ret til indsigt

Du kan kræve indsigt i, om vi har gemt personoplysninger om dig. Hvis du ønsker det, meddeler vi dig, hvilke oplysninger det drejer sig om, til hvilke formål vi behandler oplysningerne, hvem der ser disse oplysninger, hvor længe oplysningerne gemmes, og hvilke andre rettigheder du har i forhold til disse oplysninger.

 

9.4. Andre rettigheder

Derudover har du ret til berigtigelse af forkerte oplysninger eller til sletning af dine oplysninger. Hvis der ikke foreligger nogen grund til forsat lagring af din oplysninger, vil vi slette dine oplysninger eller begrænse behandlingen af dem. Du kan også kræve, at vi stiller alle de personoplysninger, du har givet os, til rådighed i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format enten til dig eller en person eller en virksomhed efter dit valg.

Derudover har du ret til at indgive en klage til den ansvarlige datatilsynsmyndighed (art. 77 GDPR i forbindelse med § 19 ”Bundesdatenschutzgesetz” (den tyske databeskyttelseslov)). Den tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for os, er: ”Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit”, Klosterwall 6, 20095 Hamburg.

 

9.5. Varetagelse af dine rettigheder

For at varetage dine rettigheder kan du henvende dig til de ansvarlige eller til databeskyttelsesrådgiverne via de anførte kontaktoplysninger eller kontakte kundeservice: service@framily.dk / tlf.: +49 (0)40 / 468 962-380. Vi vil omgående behandle dine anmodninger iht. gældende lovgivning og meddele dig, hvilke foranstaltninger vi har truffet.

 

10. Foreligger der en pligt til at stille personoplysninger til rådighed?

For at kunne indgå en forretningsforbindelse skal du stille de personoplysninger til rådighed for os, som er nødvendige for at kunne gennemføre kontraktforholdet, eller som vi på grund at gældende lovgivning er tvunget til at indsamle. Hvis du ikke stiller disse oplysninger til rådighed for os, er vi ikke i stand til at gennemføre kontraktforholdet.

 

11. Ændringer af disse informationer

Skulle formålet med behandlingen af dine personoplysninger, eller måden hvorpå behandlingen sker, ændres væsentligt, vil vi opdatere disse informationer i god tid.

 

 

Databeskyttelseserklæring til Facebook-fanside

 

Når du besøger vores Facebook-fanside, er vi i fællesskab med Facebook ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger. I det følgende informerer vi dig om databehandlingen i forbindelse med det.

 

Kontaktoplysninger for dataansvarlige og fællesansvar i henhold til art. 26 i generel forordning om databeskyttelse (GDPR).

 

Framily GmbH

Eppendorfer Baum 23

D-20249 Hamburg

 

og

 

Facebook Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour,
D2 Dublin
Irland

 

Efter EF-domstolens (EuGH) opfattelse er vi i fællesskab med Facebook ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger. EF-domstolens underliggende afgørelse findes her.

 

I det følgende informerer vi dig om de juridiske krav i henhold til art. 26 i generel forordning om databeskyttelse (GDPR) om behandling af oplysninger, som vi er fælles ansvarlige for sammen med Facebook, og hvordan du kan gøre dine rettigheder gældende i henhold til GDPR. Til dette formål stiller Facebook en tillægsaftale til rådighed, som vi har indgået som sideadministrator for fansiden.

 

Behandling af oplysninger på Facebook-fansiden

Vi gør dig opmærksom på, at du er eneansvarlig for brugen af denne Facebook-side og dens funktioner. Dette gælder især brugen af interaktive funktioner (f.eks. kommentar, deling, evaluering).

 

Når du besøger vores Facebook-side, indsamler Facebook bl.a. din IP-adresse og andre oplysninger, der på din pc er tilgængelige i form af cookies. Disse oplysninger bruges til at give os, som operatør af Facebook-siderne, statistiske oplysninger om brugen af Facebook-siden. Facebook gør nærmere oplysninger hertil tilgængelige under nedenstående link: http://de-de.facebook.com/help/pages/insights.

 

Oplysninger der i denne forbindelse indsamles om dig, behandles af Facebook Ltd. og overføres i givet fald til lande uden for EU. Hvilke oplysninger Facebook modtager, og hvordan sådanne oplysninger bruges, beskriver Facebook generelt i sine retningslinjer for dataanvendelse. Dér kan du også finde oplysninger om, hvordan du kontakter Facebook, samt oplysninger om konfigurationsmuligheder for reklame. Retningslinjerne for brug af oplysninger er tilgængelige under nedenstående link: https://de-de.facebook.com/policy.php

 

Facebooks fuldstændige retningslinjer for brug af oplysninger findes her: https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy.

 

Hvordan Facebook bruger oplysninger fra besøg til Facebook-sider til egne formål, i hvilket omfang aktiviteter på Facebook-siden tildeles individuelle brugere, hvor længe Facebook opbevarer oplysninger, og hvorvidt oplysninger fra et besøg til Facebook-siden videregives til tredjeparter, er ikke endeligt og tydeligt angivet af Facebook og er ikke kendt hos os. Når du åbner en Facebook-side, sendes den IP-adresse, der er tildelt din enhed, til Facebook. Ifølge Facebook anonymiseres denne IP-adresse (i tilfælde af "tyske" IP-adresser).

 

Derudover opbevarer Facebook også oplysninger om brugernes slutenheder (f.eks. som en del af funktionen “Login-notifikation”); Facebook kan i givet fald tildele IP-adresser individuelle brugere. Hvis du aktuelt er logget på Facebook som bruger, er der på din enhed en cookie med dit Facebook-id. Dermed får Facebook mulighed for at forstå, at du har besøgt denne side, og hvordan du har brugt den. Dette gælder også for alle andre Facebook-sider. Ved hjælp af Facebook-knapper, der er integreret i websites, kan Facebook registrere dine besøg på disse websites og tildele dem din Facebook-profil. Baseret på disse oplysninger kan du få tilbudt indhold eller reklamer, der er skræddersyet til dig. Hvis du vil gøre det vanskeligt for Facebook at spore dig, kan du logge af Facebook eller deaktivere funktionen “Forbliv logget på”, slette cookies på din enhed og afslutte og genstarte din browser. Dette vil slette Facebook-oplysninger, der umiddelbart kan bruges til at identificere dig. Således kan du bruge vores Facebook-side uden at Facebook kan identificere dig via dine cookies.

 

Når du åbner interaktive funktioner på siden (Synes godt om, kommentar, deling, nyheder osv.), vises der et loginskærmbillede til Facebook. Når du har logget på, kan Facebook direkte identificere dig som en bestemt bruger

 

Du kan få mere at vide om, hvordan du kan administrere eller slette eksisterende oplysninger om dig, ved at besøge følgende Facebook-hjælpesider https://de-de.facebook.com/about/privacy#.

 

Som udbyder af en informationstjeneste indsamler og behandler vi også følgende oplysninger om din brug af vores tjeneste:

 

Oplysninger

Anvendelsesformål

Retsgrundlag

Brugerinteraktioner (Postings, Likes osv.)

Brugerkommunikation

Art. 6, stk.1, litra f GDPR

Facebook-cookies*

Målgruppe-reklame

Art. 6, stk.1, litra a GDPR

Demografiske oplysninger (f.eks. baseret på alder, bopæl, sprog eller køn)

Målgruppe-reklame

Art. 6, stk.1, litra f GDPR

Statistiske oplysninger om brugerinteraktioner i samlet form, dvs. uden at vi har information, der kan henføres til en bestemt person (f.eks. sideaktiviteter, sidevisninger, forhåndsvisning af sider, synes godt om-tilkendegivelser, anbefalinger, bidrag, videoer, abonnementer på sider inkl. oprindelse, tidspunkter på dagen)

Målgruppe-reklame

Art. 6, stk.1, litra f GDPR

 

Opbevaringstid

Personlige oplysninger opbevares kun så længe, indtil de respektive formål, som dataene blev indsamlet til, er nået. Inden for rammerne af et forretningsforhold med dig opbevares dine personoplysninger, så længe forretningsforholdet varer; dette omfatter også indledning og gennemførelse af en kontrakt samt den regelmæssige forældelsesfrist. Derudover opbevarer vi oplysningerne, hvis og i det omfang vi er underlagt juridiske forpligtelser til opbevaring. Sådanne forpligtelser kan følge af f.eks. Handelsgesetzbuch (HGB) (tysk handelslovbog) eller Abgabenordnung (AO) (tysk lov om afgifter).

Hvis du har givet os samtykke til behandling af dine personoplysninger, opbevares oplysningerne i forbindelse med samtykket, indtil du trækker dit samtykke tilbage eller højst for behandlingsprocessens varighed og efter afslutningen af samme inden for forældelsesfristens rammer.

 

Dine rettigheder

Såfremt de i loven nævnte forudsætninger er opfyldt, har du følgende rettigheder over for Facebook og os:

  • Indsigtsret

Art. 15 GDPR

  • Ret til berigtigelse

Art. 16 GDPR

  • Ret til sletning (ret til at blive glemt)

Art. 17 GDPR

  • Ret til spærring/begrænsning af behandling

Art. 18 GDPR

  • Ret til indsigelse

Art. 21 GDPR

  • Ret til dataportabilitet

Art. 20 GDPR

  • Ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed

Art. 77 GDPR

  • Fortrydelsesret med virkning for fremtiden, forudsat at der er givet samtykke

Art. 7, stk. 3 DSGVO

 

Hvis du vil gøre dine rettigheder gældende, skal du kontakte Facebook eller os ved at sende en e-mail til Datenschutz@framily.de.

 

Afsluttende bestemmelser og yderligere oplysninger

Du kan finde denne databeskyttelseserklæring i den til enhver tid gældende version på vores Facebook-side under afsnittet “Databeskyttelse”. Hvis du har spørgsmål om vores udbud af informationer, er du velkommen til at kontakte os på service@framily.dk

 

Yderligere oplysninger om sikker brug af sociale netværk findes også på hjemmesiden for Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (tysk Forbundskontor for informationssikkerhed) på https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/DigitaleGesellschaft/SozialeNetze/sozialeNetze_node.html.